интелектуален

интелектуален
интелектуа̀л|ен, -на, -но <-ни>
прил intellettuàle

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • интелектуален — (лат. intellectualis) 1. душевен, духовен, разумски, умствен, што му припаѓа или се однесува на интелектот 2. фил. натсетилен, до кој се дошло со размислување …   Macedonian dictionary

  • Штросмайер, Йосип Юрай — Йосип Юрай Штросмайер (хорв. Josip Juraj Strossmayer или Št …   Википедия

  • биоритам — (грч bios, rhythmos одмерено движење) според некои теории, периодична правилна промена на нивото на енергијата и на карактерот на единката на физички, психички и интелектуален план, биолошки ритам на човекот определен од промените на неговиот… …   Macedonian dictionary

  • идеален — (лат. idealis) 1. фил. што се јавува како идеја, што се однесува на идеја, на дејност на свеста духовен, мисловен, интелектуален 2. замислен, што не постои реално, што постои само во мислите каков што би требало да биде 3. совршен, блескав,… …   Macedonian dictionary

  • инференција — (лат. inferere наведе/наведу* ва) процес на мислење (интелектуален чин) кога се преминува од една вистина на друга вистина која се смета за вистина поради својата врска со првата …   Macedonian dictionary

  • разсъдъчен — прил. мисловен, интелектуален, смислен, разсъдителен прил. разсъдлив, безпристрастен, критичен …   Български синонимен речник

  • умствен — прил. мисловен, интелектуален …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”